Audyt finansowy

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych

 
     W ramach usług audytu finansowego oferujemy:
  • badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości i/lub zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
  • przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych wg Ustawy o rachunkowości i/lub Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
  • badania i przeglądy pakietów konsolidacyjnych sporządzonych przez podmioty wchodzące w skład grup kapitałowych na potrzeby sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego zgodnie z regulacjami polskimi,
  • badania i przeglądy grupowych pakietów sprawozdawczych, służących konsolidacjom w ramach międzynarodowych grup kapitałowych, przygotowanych w oparciu o regulacje międzynarodowe oraz zasady rachunkowości grupowej.