Audyt wewnętrzny

      W ramach usług audytu wewnętrznego oferujemy między innymi:
  • przeglądy systemu rachunkowości,
  • przeglądy systemu kontroli wewnętrznej,
  • weryfikację poprawności ksiąg rachunkowych.