Audyt

Jesteśmy wpisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3374. W ramach usług audytorskich proponujemy:

AUDYT FINANSOWY

Świadczymy usługi rewizji finansowej obejmujące badania i przeglądy sprawozdań finansowych.

OPINIE SĄDOWE

Świadczymy usługi atestacyjne z zakresu przekształceń oraz sporządzamy inne opinie na potrzeby postępowań sądowych.

AUDYT WEWNĘTRZNY

Oferujemy usługę przeglądu i oceny funkcjonowania wybranych systemów i procedur wewnętrznych.

INNE USŁUGI POŚWIADCZAJĄCE

Oferujemy niezależne poświadczenie danych stanowiących dla Państwa określoną wartość lub będących przedmiotem Państwa odpowiedzialności.