• Zaufanie
  • Wiedza
  • Doświadczenie
Position on site: Index > English > Contact > Contact Form

Contact form

  1. Company name:
  2. Name of the sender:
  3. E-mail address of the sender:
  4. Telephone number:
  5. Service type:
  6. Comment:


FinCont Sp. z o. o. • ul. 29 Listopada 18 A lok. 6 • 00-465 Warszawa
NIP: 701-00-99-216 • REGON: 141223950 • KRS: 0000296548, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Initial capital: 50.000,00 zł • Bank: Bank Handlowy w Warszawie S. A., account no. 53 1030 0019 0109 8530 0030 5107