Inne usługi poświadczające

  • badanie historycznych informacji finansowych,
  • badanie informacji prognozowanych i informacji pro-forma,
  • audyty w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej,
  • przeglądy finansowe tzw. due diligence na potrzeby potencjalnych inwestorów,
  • audyty informacji zarządczych dotyczących wybranych obszarów lub całego spektrum działalności,
  • audyty podatkowe.