Opinie sądowe

     Jesteśmy wpisani na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. W ramach usług opracowania opinii sądowych oferujemy m.in.:     
  • audyty informacji finansowych sporządzanych zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych (aporty niepieniężne, plany połączenia, plany podziału itp.),
  • audyty informacji finansowych sporządzone na potrzeby innych postępowań sądowych.