• Zaufanie
  • Wiedza
  • Doświadczenie
Pozycja na stronie: Indeks > Polski > O nas > ACCA

ACCA

Organizacja ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) została założona w Londynie w 1904 roku w celu promowania etyki i właściwych standardów w rachunkowości i finansach. Jej celem jest globalne wzmocnienie zawodu w oparciu o stosowanie jednolitych standardów, a także gromadzenie i certyfikowanie specjalistów w zakresie rachunkowości. Obecnie ACCA zrzesza na całym świecie około 153 tysiące członków. Przynależność do ACCA zobowiązuje nas do stosowania światowych standardów działania oraz umożliwia nam kontakt z profesjonalistami w dziedzinie rachunkowości, finansów i zarządzania na całym świecie. Docieramy do specjalistów, z którymi możemy wymieniać się kwalifikacjami, wiedzą i ambicjami. Pozwala nam to stale podnosić jakość świadczonych przez nas usług i dostosowywać się na bieżąco do zmian zachodzących na rynku.

Za pośrednictwem ACCA mamy możliwość korzystania z ogromnej wiedzy Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) oraz możemy wymieniać doświadczenia z jej 71 globalnymi partnerami z branży rachunkowości.FinCont Sp. z o. o. • ul. 29 Listopada 18 A lok. 6 • 00-465 Warszawa
NIP: 701-00-99-216 • REGON: 141223950 • KRS: 0000296548, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł • Bank: Bank Handlowy w Warszawie S. A., rachunek nr 53 1030 0019 0109 8530 0030 5107