• Zaufanie
  • Wiedza
  • Doświadczenie
Pozycja na stronie: Indeks > Polski > Spółki > Obsługa administracyjna spółki

Obsługa administracyjna spółki

Proponujemy Państwu przejęcie uciążliwych obowiązków administracyjnych związanych z codziennym funkcjonowaniem firmy, tak aby mogli Państwo skoncentrować się na istocie prowadzonej działalności gospodarczej.

Oferowane przez nas usługi w zakresie obsługi administracyjnej spółek obejmują m. in.:

  • udostępnienie adresu korespondencyjnego i/lub do rejestracji siedziby (więcej: biuro wirtualne),
  • obsługę administracyjną posiedzeń władz spółki (w tym m.in. przygotowywanie projektów protokołów i uchwał, protokołowanie posiedzeń, prowadzenie księgi udziałów/akcji oraz księgi protokołów i uchwał),
  • obsługę korespondencji przychodzącej/wychodzącej (w tym m.in. prowadzenie dziennika korespondencji, opracowywanie projektów pism),
  • prowadzenie ewidencji umów i innych istotnych dla Klienta ewidencji,
  • kontakty w imieniu Klienta z instytucjami państwowymi i samorządowymi na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Powyższa lista nie obejmuje całości zakresu proponowanych przez nas usług.

Jeśli nie znajdują Państwo na niej bezpośredniego odniesienia do własnych potrzeb lub chcą dowiedzieć się więcej o możliwościach współpracy z nami, prosimy o kontakt. Na Państwa życzenie przygotujemy również indywidualnie skonstruowaną ofertę.FinCont Sp. z o. o. • ul. 29 Listopada 18 A lok. 6 • 00-465 Warszawa
NIP: 701-00-99-216 • REGON: 141223950 • KRS: 0000296548, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł • Bank: Bank Handlowy w Warszawie S. A., rachunek nr 53 1030 0019 0109 8530 0030 5107