• Zaufanie
 • Wiedza
 • Doświadczenie
Pozycja na stronie: Indeks > Polski > Biuro Wirtualne

Biuro wirtualne

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do skorzystania z usługi biura wirtualnego w centrum Warszawy. Usługa ta umożliwia rejestrację firmy pod adresem naszego partnera. W zależności od Państwa preferencji, proponujemy Państwu cztery pakiety do wyboru:

PAKIET MINIMUM zawiera:

 • adres do rejestracji firmy,
 • adres do korespondencji,
 • powiadomienie e - mail o listach poleconych.

PAKIET STANDARD zawiera:

 • adres do rejestracji firmy,
 • adres do korespondencji,
 • pełna obsługa korespondencji,
 • powiadomienie e - mail o poczcie przychodzącej,
 • wysyłka korespondencji na wskazany adres raz w tygodniu.

PAKIET STANDARD PLUS zawiera:

 • zakres PAKIET STANDARD oraz dodatkowo:
 • doradztwo i przygotowanie dokumentów do rejestracji firmy,
 • przygotowywanie dokumentów do zmian rejestrowych firmy.

PAKIET KOMFORT zawiera:

 • zakres PAKIET STANDARD PLUS oraz dodatkowo:
 • opracowanie zasad ładu organizacyjnego oraz przechowywanie dokumentów Klienta pod udostępnionym przez nas na siedzibę firmy adresem,
 • reprezentowanie Klienta w kontaktach z instytucjami państwowymi i samorządowymi (Urząd Skarbowy, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Marszałkowski i inne).

ZAKRES INDYWIDUALNY

Na życzenie ustalamy indywidualny zakres obsługi dopasowany do charakteru działalności oraz oczekiwań Klienta.FinCont Sp. z o. o. • ul. 29 Listopada 18 A lok. 6 • 00-465 Warszawa
NIP: 701-00-99-216 • REGON: 141223950 • KRS: 0000296548, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł • Bank: Bank Handlowy w Warszawie S. A., rachunek nr 53 1030 0019 0109 8530 0030 5107