• Zaufanie
  • Wiedza
  • Doświadczenie
Pozycja na stronie: Indeks > Polski > Cennik

Wycena usług

Ponieważ do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, wycenę usług przygotowujemy po dokładnym zapoznaniu się z zakresem prac oraz zidentyfikowaniu potrzeb i oczekiwań Klienta.

Usługi Audytorskie

Cena usług audytorskich uzależniona jest od rodzaju zlecenia oraz skali działalności gospodarczej prowadzonej przez jednostkę, której zlecenie dotyczy.

W przypadku badania lub przeglądu sprawozdania finansowego przy wycenie bierzemy pod uwagę sumę bilansową oraz wyniki finansowe badanego podmiotu jak również ilość oddziałów oraz charakter prowadzonej działalności.

W przypadku przeglądu systemów wewnętrznych na cenę wpływa ilość i stopień skomplikowania procesów objętych analizowanym systemem.

W celu uzyskania oferty prosimy o wypełnienie formularza lub kontakt telefoniczny.

Usługi rachunkowe

Cena usług rachunkowych uzależniona jest od skali i rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez jednostkę, której zlecenie dotyczy.

Przy wycenie usług rachunkowych bierzemy pod uwagę zarówno ilość jak i powtarzalność prowadzonych operacji gospodarczych. W przypadku jednostek charakteryzujących się dużą zmiennością i wysokim stopniem skomplikowania poszczególnych transakcji cena obsługi jest wyższa niż w przypadku firm o jednorodnej i powtarzalnej działalności.

Oferujemy atrakcyjne rabaty w przypadku powierzenia nam obsługi więcej niż jednej spółki prowadzącej księgi rachunkowe.

Warto podkreślić, że w całości zdejmujemy z Klienta uciążliwe obowiązki, tj. kontakt z instytucjami, urzędami państwowymi oraz samorządami.

W celu uzyskania oferty prosimy o wypełnienie formularza lub kontakt telefoniczny.

Doradztwo i pozostałe usługi

Cena usług zależy od wkładu pracy oraz umiejętności i wiedzy niezbędnych do realizacji usługi. Zlecenie rozpatrywane jest pod względem kompleksowości zagadnienia, złożoności problemu, zakresu oraz intensywności współpracy oraz innych czynników mających wpływ na pracochłonność zlecenia.

W celu uzyskania oferty prosimy o wypełnienie formularza lub kontakt telefoniczny.FinCont Sp. z o. o. • ul. 29 Listopada 18 A lok. 6 • 00-465 Warszawa
NIP: 701-00-99-216 • REGON: 141223950 • KRS: 0000296548, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł • Bank: Bank Handlowy w Warszawie S. A., rachunek nr 53 1030 0019 0109 8530 0030 5107