• Zaufanie
 • Wiedza
 • Doświadczenie
Pozycja na stronie: Indeks > Polski > Doradztwo > Controlling

Controlling

Pomagamy zwiększyć efektywność firm poprzez przeprowadzanie analizy ich działalności oraz projektowanie dostosowanych do skali i zakresu działalności systemów zarządczych wspomagających podejmowanie decyzji.

W ramach usług controllingu oferujemy m. in.:

 • projektowanie i aktualizację struktury systemu planowania finansowego,
 • projektowanie nowych i aktualizowanie istniejących systemów wewnętrznych i/lub modeli pozwalających na:
  • budżetowanie centrów kosztów i przychodów oraz monitorowanie ich aktualnych osiągnięć w porównaniu z budżetem i analizowanie odchyleń,
  • analizowanie rentowności grup produktów i usług,
  • monitorowanie rentowności grup Klientów.
 • wyszukiwanie i analizowanie „wąskich gardeł” oraz nieefektywnych procesów,
 • projektowanie miarodajnej kalkulacji kosztów i wydajności,
 • dobieranie miarodajnych wskaźników i mierników oceny efektywności i sytuacji finansowej,
 • wsparcie w wyborze i wdrożeniu systemu informacyjnego wspomagającego zarządzanie,
 • nadzór merytoryczny nad wdrożeniem systemu informatycznego.

Po wdrożeniu przygotowanych przez nas rozwiązań proponujemy usługę czasowego nadzoru nad procesami controllingowymi, w ramach której sprawdzamy efektywność działania opracowanych przez nas rozwiązań.FinCont Sp. z o. o. • ul. 29 Listopada 18 A lok. 6 • 00-465 Warszawa
NIP: 701-00-99-216 • REGON: 141223950 • KRS: 0000296548, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł • Bank: Bank Handlowy w Warszawie S. A., rachunek nr 53 1030 0019 0109 8530 0030 5107