• Zaufanie
 • Wiedza
 • Doświadczenie
Pozycja na stronie: Indeks > Polski > Doradztwo > Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Kwestie podatkowe są jednym z najbardziej złożonych i newralgicznych obszarów funkcjonowania firm, mającym bezpośrednie przełożenie na ich wynik finansowy oraz komfort planowania i zarządzania.

Proponujemy zatem zarówno bieżące doradztwo podatkowe jak i kompleksowe usługi obejmujące efektywne zarządzanie ryzykiem podatkowym oraz optymalizację podatkową.

Naszym celem jest efektywne poszukiwanie optymalnych, bezpiecznych i legalnych rozwiązań podatkowych zarówno dla firm jak i osób prywatnych.

Oferujemy wsparcie w zakresie m. in.:

 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatku od towarów i usług VAT,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • cen transferowych,
 • postępowania w przypadku kontroli skarbowych i podatkowych,
 • przeglądów podatkowych wraz ze sporządzeniem opinii,
 • opracowywania bieżącej informacji na temat zmieniających się przepisów,
 • okresowego badania prawidłowości przedmiotu i podstawy opodatkowania,
 • audytu podatkowego,
 • opiniowania w kontekście podatkowym umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym, w tym kontraktów menadżerskich, transakcji handlowych etc.,
 • tworzenie planów podatkowych.

Doradztwo podatkowe obejmuje wiele aspektów stosowania przepisów podatkowych, tak więc powyższa lista nie obejmuje w całości zakresu proponowanych przez nas usług.

Jeśli nie znajdują Państwo na niej bezpośredniego odniesienia do własnych potrzeb, mają Państwo pytania lub chcą się dowiedzieć więcej o naszej ofercie, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.FinCont Sp. z o. o. • ul. 29 Listopada 18 A lok. 6 • 00-465 Warszawa
NIP: 701-00-99-216 • REGON: 141223950 • KRS: 0000296548, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł • Bank: Bank Handlowy w Warszawie S. A., rachunek nr 53 1030 0019 0109 8530 0030 5107