• Zaufanie
 • Wiedza
 • Doświadczenie
Pozycja na stronie: Indeks > Polski > Rachunkowość > Usługi kadrowo-płacowe

Usługi kadrowo-płacowe

Zakres obsługi, z uwzględnieniem każdej formy prawnej zatrudnienia, dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i życzeń Klienta, a usługi wykonujemy zarówno w Jego siedzibie jak i w naszym biurze.

W ramach obsługi kadrowej oferujemy m. in. :

 • przygotowanie dokumentów dotyczących nawiązania, zmiany warunków i rozwiązywania stosunku pracy (umowa o pracę, umowa zlecenie oraz umowa o dzieło),
 • prowadzenie akt osobowych,
 • obsługa zatrudnienia w ramach umów cywilno - prawnych,
 • ewidencja urlopów oraz zwolnień lekarskich,
 • kontrola dokumentacji szkoleń obligatoryjnych oraz ważności badań lekarskich wraz ze sporządzaniem skierowań na badania - wstępne, okresowe oraz kontrolne,
 • sporządzanie zaświadczeń o okresach zatrudnienia i zarobkach, a także świadectw pracy,
 • naliczanie składki na PFRON wraz z przygotowaniem deklaracji,
 • sporządaznie deklaracji GUS,
 • kompletowanie dokumentów i wypełnianie wniosków do ustalania kapitału początkowego.

W ramach obsługi płacowej oferujemy m. in. :

 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac oraz tzw. pasków wypłat dla pracowników,
 • rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników ZUS, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS, przygotowywanie raportów ZUS RMUA dla pracowników,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych ( PIT-4, PIT-8 A ),
 • sporzadzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B ),
 • rozliczanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • rozliczanie pod względem formalnym i rachunkowym kosztów zwiazanych z użytkowaniem samochodów służbowych oraz używaniem samochodów prywatnych do celów służbowych,
 • wyliczenia diet i ryczałtów oraz rozliczenia delegacji krajowych i zagranicznych,
 • przygotowanie raportów kadrowo-płacowych dla potrzeb wewnętrznych.

Powyższa lista nie obejmuje całości zakresu proponowanych przez nas usług kardowo-płacowych.

Jeśli nie znajdują Państwo na niej bezpośredniego odniesienia do własnych potrzeb, mają Państwo pytania lub chcą się dowiedzieć więcej o naszej ofercie, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.FinCont Sp. z o. o. • ul. 29 Listopada 18 A lok. 6 • 00-465 Warszawa
NIP: 701-00-99-216 • REGON: 141223950 • KRS: 0000296548, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł • Bank: Bank Handlowy w Warszawie S. A., rachunek nr 53 1030 0019 0109 8530 0030 5107