• Zaufanie
  • Wiedza
  • Doświadczenie
Pozycja na stronie: Indeks > Polski > Kontakt

Kontakt


Biuro rachunkowe:

ul. Wiertnicza 165 lok. 20
02-952 Warszawa

tel. + 48 22 840 70 45
tel. kom. + 48 602 488 199
fax. + 48 22 628 14 78

email: biuro@fincont.pl

Biuro zarządu:

ul. 29 Listopada 18 A lok. 1U
00-465 Warszawa

tel. + 48 22 623 84 52
tel. kom. + 48 604 255 888
fax. + 48 22 628 14 78

email: sekretariat@fincont.pl

Dane rejestrowe:

Fincont Sp. z o. o.
ul. 29 Listopada 18 A lok. 6
00-465 Warszawa

NIP: 701-00-99-216
REGON: 141223950
KRS: 0000296548, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł.

3374 - nr wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Bank: Bank Handlowy w Warszawie S. A., rachunek nr 53 1030 0019 0109 8530 0030 5107

Lokalizacja biura rachunkowego:


Wyświetl większą mapę

FinCont Sp. z o. o. • ul. 29 Listopada 18 A lok. 6 • 00-465 Warszawa
NIP: 701-00-99-216 • REGON: 141223950 • KRS: 0000296548, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł • Bank: Bank Handlowy w Warszawie S. A., rachunek nr 53 1030 0019 0109 8530 0030 5107