• Zaufanie
  • Wiedza
  • Doświadczenie
Pozycja na stronie: Indeks > Polski > O nas > Misja i wartości

Misja i wartości

Misją FinCont jest efektywne wspieranie trwałego rozwoju firm naszych Klientów poprzez świadczenie kompleksowych i profesjonalnych usług audytorskich, księgowych, kadrowo-płacowych oraz doradczych.

Nasze wartości to:

  • uczciwość i etyka zawodowa,
  • zrozumienie i współpraca,
  • wysoka jakość i profesjonalizm.

Potwierdzeniem profesjonalizmu i stosowania zasad etyki w biznesie jest przyznany nam certyfikat programu CiK.

Zaufanie Klienta zdobywamy dzieląc się wiedzą i doświadczeniem oraz wykonując powierzone nam zadania profesjonalnie i z zaangażowaniem.

Zawsze staramy się w pełni zrozumieć potrzeby naszych Klientów, aby zaoferować optymalne rozwiązania dopasowane do specyfiki Ich działalności.

Wszystkie usługi świadczymy z poszanowaniem zasad etyki obowiązujących profesjonalistów działających w obszarze rachunkowości i finansów tj. niezależności, uczciwości, obiektywizmu, kompetencji zawodowych i należytej staranności, zachowania tajemnicy, profesjonalnej postawy oraz stosowania standardów technicznych, opartych na standardach międzynarodowych.FinCont Sp. z o. o. • ul. 29 Listopada 18 A lok. 6 • 00-465 Warszawa
NIP: 701-00-99-216 • REGON: 141223950 • KRS: 0000296548, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł • Bank: Bank Handlowy w Warszawie S. A., rachunek nr 53 1030 0019 0109 8530 0030 5107