• Zaufanie
  • Wiedza
  • Doświadczenie
Pozycja na stronie: Indeks > Polski > Spółki > Doradztwo organizacyjne

Doradztwo organizacyjne

Oferowane przez nas usługi doradcze w zakresie organizacji spółek obejmują m. in.:

  • projektowanie struktury ładu organizacyjnego spółki,
  • opracowywanie dokumentów organizacyjnych takich jak m.in. regulamin organizacyjny, regulaminy pracy władz spółki, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ochrony danych, zasady kontroli i obiegu dokumentów,
  • projektowanie struktur organizacyjnych i systemów zarządzania,
  • doradztwo finansowe, księgowe i podatkowe,
  • pomoc w pozyskaniu kapitału na finansowanie działalności,
  • sporządzanie biznes planów.

Powyższa lista nie obejmuje całości zakresu proponowanych przez nas usług doradczych.

Jeśli nie znajdują Państwo na niej bezpośredniego odniesienia do własnych potrzeb, mają Państwo pytania lub chcą się dowiedzieć więcej o naszej ofercie, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.FinCont Sp. z o. o. • ul. 29 Listopada 18 A lok. 6 • 00-465 Warszawa
NIP: 701-00-99-216 • REGON: 141223950 • KRS: 0000296548, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł • Bank: Bank Handlowy w Warszawie S. A., rachunek nr 53 1030 0019 0109 8530 0030 5107