• Zaufanie
  • Wiedza
  • Doświadczenie
Pozycja na stronie: Indeks > Polski > Rachunkowość

Rachunkowość

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z usługami oferowanymi przez FinCont w obszarze rachunkowości. Naszą ofertę każdorazowo dopasowujemy indywidualnie do potrzeb i oczekiwań Klienta. Gwarantujemy terminowość, dokładność i pełną poufność.

W ramach usług rachunkowych proponujemy:FinCont Sp. z o. o. • ul. 29 Listopada 18 A lok. 6 • 00-465 Warszawa
NIP: 701-00-99-216 • REGON: 141223950 • KRS: 0000296548, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł • Bank: Bank Handlowy w Warszawie S. A., rachunek nr 53 1030 0019 0109 8530 0030 5107