• Zaufanie
 • Wiedza
 • Doświadczenie
Pozycja na stronie: Indeks > Polski > Spółki > Rejestracja

Zakładanie i rejestracja spółki

Rejestracja spółki kapitałowej jest procesem, który wymaga znajomości przepisów prawa gospodarczego, warto więc powierzyć wszelkie formalności ekspertom, których wiedza i doświadczenie gwarantują profesjonalne przygotowanie pełnej dokumentacji. Oferujemy Państwu usługę założenia i rejestracji spółki zarówno w procedurze tradycyjnej jak i uproszczonej.

Tradycyjna procedura rejestracji

Procedura założenia i rejestracji spółki w trybie tradycyjnym trwa około 2 tygodni i obejmuje następujący zakres usług:

 • opracowanie i uzgodnienie z Klientem treści umowy spółki i innych niezbędnych dokumentów,
 • organizację spotkania u notariusza w celu podpisania umowy Spółki, potwierdzenia wzorów podpisów członków zarządu,
 • przygotowanie formularzy urzędowych i złożenie ich do odpowiedniego sądu gospodarczego,
 • monitorowanie nadania numeru REGON i NIP.

Uproszczona procedura rejestracji – S24

Procedura założenia i rejestracji spółki w trybie uproszczonym trwa 1 dzień roboczy i obejmuje następujący zakres usług:

 • przeprowadzenie Klienta przez proces rejestracji osobistej w portalu Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • przeprowadzenie Klienta przez proces rejestracji spółki, w tym doprecyzowanie umowy spółki i innych niezbędnych dokumentów,

Dodatkowo, ponieważ w ramach procedury S24 nie funkcjonuje zasada jednego okienka:

 • przygotowanie deklaracji PCC,
 • przygotowanie formularzy urzędowych REGON i NIP + ewentualnie VAT-R i złożenie ich do odpowiedniego Urzędu,
 • przygotowanie formularzy zgłoszenia wzorów podpisów do KRS,
 • monitorowanie nadania numeru REGON i NIP.

Zakres naszej obsługi stosownie do Państwa potrzeb może obejmować wszystkie czynności związane z założeniem i rejestracją lub tylko wybrane elementy procesu.FinCont Sp. z o. o. • ul. 29 Listopada 18 A lok. 6 • 00-465 Warszawa
NIP: 701-00-99-216 • REGON: 141223950 • KRS: 0000296548, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł • Bank: Bank Handlowy w Warszawie S. A., rachunek nr 53 1030 0019 0109 8530 0030 5107