• Zaufanie
  • Wiedza
  • Doświadczenie
Pozycja na stronie: Indeks > Polski > Spółki

Spółki

Służymy Państwu wiedzą dotyczącą znajomości przepisów prawa gospodarczego oraz praktycznymi umiejętnościami organizacji i administracji firmą.

Oferujemy pomoc w zakresie:FinCont Sp. z o. o. • ul. 29 Listopada 18 A lok. 6 • 00-465 Warszawa
NIP: 701-00-99-216 • REGON: 141223950 • KRS: 0000296548, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł • Bank: Bank Handlowy w Warszawie S. A., rachunek nr 53 1030 0019 0109 8530 0030 5107