• Zaufanie
  • Wiedza
  • Doświadczenie
Pozycja na stronie: Indeks > Polski > O nas

O nas

FinCont to kompetentny partner biznesowy specjalizujący się w świadczeniu wysokiej jakości kompleksowych usług audytorskich, księgowych, kadrowo-płacowych oraz doradczych.

Jesteśmy wpisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3374.

Nasze usługi kierujemy zarówno do spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych, jak i do średnich i małych jednostek gospodarczych oraz podmiotów rozpoczynających działalność i znajdujących się w fazie reorganizacji.

Nasz zespół tworzą specjaliści i managerowie łączący wieloletnie doświadczenie ze znakomitą znajomością przepisów i realiów polskiego rynku oraz innowacyjnym i niezależnym podejściem.

Zależy nam na nawiązywaniu długofalowych relacji biznesowych, dlatego staramy się zawsze wychodzić naprzeciw oczekiwaniom Klientów, wnikliwie analizując ich potrzeby i punkt widzenia oraz oferując optymalne rozwiązania.

Swoje działania opieramy na sprawdzonych polskich i światowych standardach. Stale doskonalimy i unowocześniamy oferowane przez nas usługi, aby jak najefektywniej wspierać naszych Klientów.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą usług zamieszczoną na naszej stronie.FinCont Sp. z o. o. • ul. 29 Listopada 18 A lok. 6 • 00-465 Warszawa
NIP: 701-00-99-216 • REGON: 141223950 • KRS: 0000296548, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł • Bank: Bank Handlowy w Warszawie S. A., rachunek nr 53 1030 0019 0109 8530 0030 5107