• Zaufanie
 • Wiedza
 • Doświadczenie
Pozycja na stronie: Indeks > Polski > Rachunkowość > Windykacja

Windykacja

Mając świadomość, że kluczowym warunkiem niezakłóconego prowadzenia działalności gospodarczej jest zachowanie płynności finansowej, proponujemy Państwu wsparcie w zakresie monitorowania spływu oraz windykacji należności.

W ramach tej usługi oferujemy m. in.:

 • konsultacje w zakresie wprowadzenia do umów handlowych zapisów związanych z obsługą płatności i kosztami windykacji,
 • doradztwo w zakresie zabezpieczenia transakcji poprzez użycie odpowiednich instrumentów prawnych mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa handlowego,
 • bieżące analizowanie spływu należności w ustalonych terminach płatności,
 • windykację polubowną obejmującą:
  • kontakt z kontrahentami w celu przypomnienia o nadchodzącym terminie zapłaty,
  • w przypadku opóźnienia płatności kontakt z kontrahentami w celu precyzyjnego uzgodnienia definitywnego terminu i warunków dokonania zapłaty,
  • wysyłanie pisemnych monitów do zapłaty zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami.
 • windykację sądową prowadzoną przez współpracujących z nami radców prawnych.

Powyższa lista nie obejmuje całości zakresu proponowanych przez nas usług windykacyjnych.

Jeśli nie znajdują Państwo na niej bezpośredniego odniesienia do własnych potrzeb, mają Państwo pytania lub chcą się dowiedzieć więcej o naszej ofercie, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.FinCont Sp. z o. o. • ul. 29 Listopada 18 A lok. 6 • 00-465 Warszawa
NIP: 701-00-99-216 • REGON: 141223950 • KRS: 0000296548, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł • Bank: Bank Handlowy w Warszawie S. A., rachunek nr 53 1030 0019 0109 8530 0030 5107