• Zaufanie
  • Wiedza
  • Doświadczenie
Pozycja na stronie: Indeks > Polski > O nas > Zespół

Zespół

Zarząd

Monika Grom - współzałożycielka i prezes zarządu FinCont, zarządza spółką oraz uczestniczy w projektach audytorskich i doradczych.

Monika Grom zdjecie

Członek ACCA - międzynarodowej organizacji zrzeszającej profesjonalistów z dziedziny rachunkowości i finansów. Biegły rewident wpisany na listę KIBR pod numerem 11224. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości i finansów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Szkoły Controllingu w Katowicach, posiadająca wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz audycie finansowym.

Ekspert w zakresie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej, jak również polskiego otoczenia prawnego, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, bilansowego, regulacji giełdy papierów wartościowych, kodeksu spółek handlowych i kodeksu pracy.

Zespół

Nasi pracownicy są naszą wartością, dlatego przywiązujemy dużą wagę do kompetencji i kwalifikacji personelu. Dzięki zapewnieniu naszym pracownikom szkoleń i dostępu do specjalistycznych serwisów i publikacji utrzymujemy wysoką jakość świadczonych przez nas usług i minimalizujemy ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Klientów.

Zespół nasz składa się z doświadczonych specjalistów o różnych kwalifikacjach, w tym m.in. z dziedziny zarządzania, finansów, controllingu, kadr i płac i księgowości. Kwalifikacje naszych specjalistów potwierdzone są certyfikatami zawodowymi.


FinCont Sp. z o. o. • ul. 29 Listopada 18 A lok. 6 • 00-465 Warszawa
NIP: 701-00-99-216 • REGON: 141223950 • KRS: 0000296548, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł • Bank: Bank Handlowy w Warszawie S. A., rachunek nr 53 1030 0019 0109 8530 0030 5107