Analizy i ekspertyzy

Osoby kierujące firmami lub ich poszczególnymi obszarami niemal codziennie muszą podejmować decyzje, które wpływają nie tylko na bieżącą kondycję zarządzanej struktury, ale także na jej dalszy rozwój. Na pojawiające się wyzwania trzeba reagować szybko, a właściwe wybory w warunkach konkurencyjnej gospodarki rynkowej wymagają aktualnej, rzetelnej i kompleksowej informacji. FinCont proponuje Państwu wsparcie w tym zakresie, oferując profesjonalne analizy i ekspertyzy.

 

W ramach świadczonych usług oferujemy m. in.:

  • analizę całości lub wybranych obszarów istniejącej struktury organizacyjnej, obiegu informacji, sposobu zarządzania, stosowanych procedur, wskaźników efektywności itd. oraz z rekomendacją niezbędnych zmian oraz wsparciem w ich wdrożeniu,
  • określenie potencjału przedsiębiorstwa, weryfikacja możliwości inwestycyjnych, wybór optymalnej strategii rozwoju oraz optymalnego rodzaju inwestycji,
  • określenie ekonomicznych skutków danego projektu, określenie progów bezpieczeństwa i progu rentowności,
  • przygotowanie kompleksowego planu poprawy sytuacji finansowo- ekonomicznej,
  • optymalizację istniejących i pomoc w pozyskaniu nowych źródeł finansowania,
  • analizę sprawozdań finansowych oraz czynników kształtujących wynik finansowy, badanie płynności finansowej, rentowności oraz wycena wartości rynkowej,
  • przygotowywanie planów strategicznych, programów restrukturyzacji, analiz opłacalności inwestycji, studium wykonalności,
  • opracowywanie biznes planów,
  • wycenę przedsiębiorstw.

Powyższa lista nie obejmuje całości zakresu proponowanych przez nas usług.

 

Jeśli nie znajdują Państwo na niej bezpośredniego odniesienia do własnych potrzeb lub chcą dowiedzieć się więcej o możliwościach współpracy z nami, prosimy o kontakt. Na Państwa życzenie przygotujemy również indywidualnie skonstruowaną ofertę.