Controlling

Pomagamy zwiększyć efektywność firm poprzez przeprowadzanie analizy ich działalności oraz projektowanie dostosowanych do skali i zakresu działalności systemów zarządczych wspomagających podejmowanie decyzji.


W ramach usług controllingu oferujemy m. in.:

 • projektowanie i aktualizację struktury systemu planowania finansowego,
 • projektowanie nowych i aktualizowanie istniejących systemów wewnętrznych i/lub modeli pozwalających na:
  • budżetowanie centrów kosztów i przychodów oraz monitorowanie ich aktualnych osiągnięć w porównaniu z budżetem i analizowanie odchyleń,
  • analizowanie rentowności grup produktów i usług,
  • monitorowanie rentowności grup Klientów.
 • wyszukiwanie i analizowanie „wąskich gardeł” oraz nieefektywnych procesów,
 • projektowanie miarodajnej kalkulacji kosztów i wydajności,
 • dobieranie miarodajnych wskaźników i mierników oceny efektywności i sytuacji finansowej,
 • wsparcie w wyborze i wdrożeniu systemu informacyjnego wspomagającego zarządzanie,
 • nadzór merytoryczny nad wdrożeniem systemu informatycznego.

Po wdrożeniu przygotowanych przez nas rozwiązań proponujemy usługę czasowego nadzoru nad procesami controllingowymi, w ramach której sprawdzamy efektywność działania opracowanych przez nas rozwiązań.