Usługi księgowe

Świadczymy kompleksowe usługi księgowe, a ich zakres dostosowujemy do potrzeb i wymagań Klienta.

 

Zlecając nam obsługę rachunkową, obniżą Państwo koszty własne, zyskując jednocześnie pewność, iż rzetelny i doświadczony partner przejmie odpowiedzialność za poprawność ewidencji zdarzeń gospodarczych, bezpieczeństwo podatkowe, zgodność z obowiązującymi przepisami i standardami, jak również prawidłowość kontaktów z urzędami.

 

Obsługujemy podmioty notowane na giełdzie.

 

Naszą silną stroną jest doświadczenie w obsłudze spółek i grup kapitałowych.

 

W ramach obsługi księgowej oferujemy m. in.:

 • pełną księgowość czyli prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z polską Ustawą o rachunkowości lub/i według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
 • sporządzanie raportów finansowych zgodnych z wymogami obowiązującymi emitentów papierów wartościowych,
 • projektowanie i sporządzanie pakietów konsolidacyjnych, sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • księgowość uproszczoną czyli prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub prowadzenie i rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego,
 • obsługę kontroli zewnętrznych,
 • reprezentowanie Klienta w kontaktach z Urzędem Skarbowym oraz innymi instytucjami państwowymi, finansowymi i kontrolnymi,
 • sporządzanie, składanie i rozliczanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie i składanie sprawozdań statystycznych,
 • sporządzanie okresowych raportów zarządczych wg potrzeb Klienta,
 • sporządzanie okresowych raportów finansowych wg potrzeb Klienta oraz rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych oraz wymaganych przepisami deklaracji podatkowych i składanie ich w Urzędzie Skarbowym,
 • prowadzenie korespondencji urzędowej związanej z działalnością firmy,
 • opracowanie oraz wdrożenie lub modyfikację zasad (polityki) rachunkowości w tym zakładowego planu kont zgodnie z polską Ustawą o rachunkowości,
 • opracowanie oraz wdrożenie lub modyfikację zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Powyższa lista nie obejmuje całości zakresu proponowanych przez nas usług księgowych.

 

Jeśli nie znajdują Państwo na niej bezpośredniego odniesienia do własnych potrzeb, mają Państwo pytania lub chcą się dowiedzieć więcej o naszej ofercie, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.