Sprawozdawczość

Usługi w zakresie sprawozdawczości finansowej i zarządczej kierujemy przede wszystkim do firm poszukujących profesjonalnego wsparcia ze względu na czasowy lub trwały brak odpowiednich kompetencji lub zasobów.

W ramach usług w zakresie sprawozdawczości finansowej oferujemy:

 • pełny outsourcing lub wyłącznie nadzór merytoryczny nad zespołem księgowym Klienta w zakresie przygotowania do zamknięcia okresów sprawozdawczych i sporządzania:
  • sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
  • sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
  • grupowych pakietów sprawozdawczych i konsolidacyjnych,
  • raportów giełdowych – kwartalnych, półrocznych i rocznych,
  • specjalnych sprawozdań finansowych np. związanych z procesem likwidacji lub przekształcenia.
 • wsparcie procesu konsolidacji poprzez:
  • opracowanie arkuszy i procedur konsolidacyjnych,
  • koordynację procesu sporządzania sprawozdania skonsolidowanego,
  • sporządzenie lub nadzór merytoryczny nad sporządzeniem skonsolidowanego sprawozdania.

W ramach usług w zakresie sprawozdawczości zarządczej oferujemy:

 • pełny outsourcing lub wyłącznie nadzór merytoryczny nad zespołem Klienta w zakresie przygotowania:
  • raportów zarządczych na potrzeby wewnętrzne firmy,
  • grupowych pakietów sprawozdawczych,
  • analiz na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych bieżących lub na potrzeby reorganizacji.
 • wsparcie procesu sprawozdawczości zarządczej poprzez:
  • opracowanie arkuszy i procedur raportowania zarządczego,
  • koordynację procesu raportowania zarządczego,
  • sporządzenie lub nadzór merytoryczny nad sporządzeniem skonsolidowanych raportów zarządczych.

Powyższa lista nie obejmuje całości zakresu proponowanych przez nas usług sprawozdawczych.

Jeśli nie znajdują Państwo na niej bezpośredniego odniesienia do własnych potrzeb, mają Państwo pytania lub chcą się dowiedzieć więcej o naszej ofercie, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.