Zespół

ZARZĄD

Monika Grom – współzałożycielka i prezes zarządu FinCont, zarządza spółką oraz uczestniczy w projektach audytorskich i doradczych.

 

Członek ACCA – międzynarodowej organizacji zrzeszającej profesjonalistów z dziedziny rachunkowości i finansów. Biegły rewident wpisany na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 11224. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości i finansów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

 

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Szkoły Controllingu w Katowicach, posiadająca wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz audycie finansowym.

Ekspert w zakresie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej, jak również polskiego otoczenia prawnego, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, bilansowego, regulacji giełdy papierów wartościowych, kodeksu spółek handlowych i kodeksu pracy.

ZESPÓŁ

Nasi pracownicy są naszą wartością, dlatego przywiązujemy dużą wagę do kompetencji i kwalifikacji personelu. Dzięki zapewnieniu naszym pracownikom szkoleń i dostępu do specjalistycznych serwisów i publikacji utrzymujemy wysoką jakość świadczonych przez nas usług i minimalizujemy ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Klientów.

 

Zespół nasz składa się z doświadczonych specjalistów o różnych kwalifikacjach, w tym m.in. z dziedziny zarządzania, finansów, controllingu, kadr i płac i księgowości. Kwalifikacje naszych specjalistów potwierdzone są certyfikatami zawodowymi.