Outsourcing nadzoru finansowego

Nasza oferta obejmuje outsourcing funkcji Dyrektora Finansowego i/lub Głównego Księgowego.

 

Usługa stanowi idealne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, których poziom rozwoju sprawia, że informacje czysto księgowe przestają wystarczać, a brak profesjonalnego zarządzania finansami może stanowić barierę dalszego rozwoju, czasami prowadząc nawet do utraty płynności.

 

W ramach outsourcingu funkcji Dyrektora Finansowego/Głównego Księgowego oferujemy m. in.:

 • nadzór nad istniejącym zespołem/działem księgowym,
 • sporządzanie raportów zarządczych i sprawozdań finansowych,
 • doradztwo przy zakładaniu i organizacji działów finansowo – księgowych,
 • wdrażanie procedur kontroli wewnętrznej, budżetowania i raportowania,
 • kompleksową analizę działalności przedsiębiorstwa – przeprowadzenie niezależnego audytu finansowego i sporządzenie raportu przedstawiającego kondycję finansową przedsiębiorstwa,
 • wdrożenie/udoskonalenie funkcji budżetowania w przedsiębiorstwie,
 • raportowanie wykonania budżetów i rozliczanie odchyleń,
 • planowanie i nadzór przepływów pieniężnych,
 • ocenę opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • analizę rentowności kontrahentów, produktów, projektów,
 • projektowanie rozwiązań w zakresie optymalizacji kosztów działalności,
 • wspomaganie przy pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego – aplikacje kredytowe, leasingowe, udział w negocjacjach,
 • nadzór nad obiegiem i weryfikacją dokumentów finansowych w przedsiębiorstwie,
 • opiniowanie istotnych umów handlowych pod kątem finansowym,
 • projektowanie rozwiązań restrukturyzacyjnych.

Powyższa lista nie obejmuje całości zakresu proponowanych przez nas usług outsourcingowych.

 

Jeśli nie znajdują Państwo na niej bezpośredniego odniesienia do własnych potrzeb, mają Państwo pytania lub chcą się dowiedzieć więcej o naszej ofercie, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.