Dlaczego my?

Działalność FinCont objęta jest ubezpieczeniem OC w pełnym zakresie.

FinCont świadczy usługi w języku polskim oraz w języku angielskim.


Zespół biura rachunkowego składa się z księgowych posiadających certyfikat Ministra Finansów, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz osób posiadających uprawnienia biegłych rewidentów, które sprawują stały nadzór nad świadczonymi usługami.


Pracujemy na nowoczesnym, stabilnym i sprawdzonym zintegrowanym systemie finansowo-księgowym RAKS SQL. Sprawdź system na stronie: www.raks.pl


Oferujemy możliwość zabezpieczonego dostępu on-line do ksiąg rachunkowych.


Stosujemy nowoczesne rozwiązania informatyczne dla zagwarantowania bezpieczeństwa danych naszych Klientów (m.in. systemy ograniczonego dostępu oraz ciągłej archiwizacji danych).


Oferujemy prowadzenie obsługi księgowej zarówno w naszych biurach jak również u Klienta.


Przejmujemy pełną odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, poprawność ewidencji księgowych, bezpieczeństwo podatkowe oraz zgodność proponowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami.


Koncentrujemy się na optymalizacji zarządzania finansowego, obniżeniu kosztów własnych Klienta, dostarczaniu najkorzystniejszych rozwiązań ekonomicznych i organizacyjnych, zapewnieniu bezpieczeństwa podatkowego oraz obniżeniu ryzyka gospodarczego.


Naszą silną stroną jest wyspecjalizowane raportowanie finansowe i zarządcze, w tym raportowanie obowiązujące podmioty notowane na rynku New Connect oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych.


nwestujemy w relacje z Klientami, bo wierzymy, że rozwijamy się tylko wtedy, gdy rozwijają się nasi Klienci. Współpracując z FinCont mogą mieć Państwo pewność, że powierzone nam zadania będą wykonane zgodnie z ustaleniami i w wyznaczonym terminie.


Zależy nam na budowaniu długotrwałych relacji z Klientem w oparciu o:

  • pełne zrozumienie jego wymagań, oczekiwań oraz istoty działalności,
  • precyzyjne określenie spodziewanych efektów,
  • dobrą komunikację,
  • pro-aktywną współpracę,
  • bieżące monitorowanie potrzeb.

Zawsze stawiamy dobro i bezpieczeństwo Klienta na pierwszym miejscu i staramy się, aby był w pełni usatysfakcjonowany z efektu naszych prac. Wszelkie spotkania biznesowe odbywają się w przyjaznej atmosferze. Połączenie profesjonalizmu z miłą atmosferą sprawiają, że Klienci chętnie podejmują z nami stałą współpracę.

Nasi dotychczasowi Klienci podkreślają terminowość wykonywanych przez nas usług, ceniąc sobie przy tym fakt, że zawsze służymy pomocą w każdej niewiadomej dla nich kwestii. Wszystko odbywa się w klimacie wspólnego zaufania, zrozumienia oraz pełnej poufności.