Dlaczego my?

FinCont jest wpisany na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3374, co uprawnia nas do świadczenia usług audytorskich, jak również do świadczenia wybranych usług doradztwa podatkowego.
 
Działalność FinCont podlega nadzorowi ustawowemu ze strony Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA).
 

Działalność FinCont objęta jest ubezpieczeniem OC w pełnym zakresie.

 

FinCont świadczy usługi w języku polskim oraz w języku angielskim.

 

Zespół biura rachunkowego składa się z księgowych posiadających certyfikat Ministra Finansów, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz osób posiadających uprawnienia biegłych rewidentów, które sprawują stały nadzór nad świadczonymi usługami.

 

Pracujemy na nowoczesnym, stabilnym i sprawdzonym zintegrowanym systemie finansowo-księgowym RAKS SQL. Sprawdź system na stronie: www.raks.pl.

 

Oferujemy możliwość zabezpieczonego dostępu on-line do ksiąg rachunkowych.

 

Stosujemy nowoczesne rozwiązania informatyczne dla zagwarantowania bezpieczeństwa danych naszych Klientów (m.in. systemy ograniczonego dostępu oraz ciągłej archiwizacji danych).

 

Oferujemy prowadzenie obsługi księgowej zarówno w naszych biurach jak również u Klienta.

 

Przejmujemy pełną odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, poprawność ewidencji księgowych, bezpieczeństwo podatkowe oraz zgodność proponowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami.

 

Koncentrujemy się na optymalizacji zarządzania finansowego, obniżeniu kosztów własnych Klienta, dostarczaniu najkorzystniejszych rozwiązań ekonomicznych i organizacyjnych, zapewnieniu bezpieczeństwa podatkowego oraz obniżeniu ryzyka gospodarczego.

Naszą silną stroną jest wyspecjalizowane raportowanie finansowe i zarządcze, w tym raportowanie obowiązujące podmioty notowane na rynku New Connect oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

Inwestujemy w relacje z Klientami, bo wierzymy, że rozwijamy się tylko wtedy, gdy rozwijają się nasi Klienci. Współpracując z FinCont mogą mieć Państwo pewność, że powierzone nam zadania będą wykonane zgodnie z ustaleniami i w wyznaczonym terminie.

 

Zależy nam na budowaniu długotrwałych relacji z Klientem w oparciu o:

  • pełne zrozumienie jego wymagań, oczekiwań oraz istoty działalności,
  • precyzyjne określenie spodziewanych efektów,
  • dobrą komunikację,
  • pro-aktywną współpracę,
  • bieżące monitorowanie potrzeb.

Zawsze stawiamy dobro i bezpieczeństwo Klienta na pierwszym miejscu i staramy się, aby był w pełni usatysfakcjonowany z efektu naszych prac. Wszelkie spotkania biznesowe odbywają się w przyjaznej atmosferze. Połączenie profesjonalizmu z miłą atmosferą sprawiają, że Klienci chętnie podejmują z nami stałą współpracę.

 

Nasi dotychczasowi Klienci podkreślają terminowość wykonywanych przez nas usług, ceniąc sobie przy tym fakt, że zawsze służymy pomocą w każdej niewiadomej dla nich kwestii. Wszystko odbywa się w klimacie wspólnego zaufania, zrozumienia oraz pełnej poufności.