Biuro rachunkowe:

ul. Wiertnicza 165 III p.
02-952 Warszawa

tel. + 48 22 840 70 45
tel. kom. + 48 602 488 199

email: biuro@fincont.pl

Dane rejestrowe:

Fincont Sp. z o. o.
ul. 29 Listopada 18 A lok. 1U
00-465 Warszawa


NIP: 701-00-99-216
REGON: 141223950
KRS: 0000296548

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł.


Bank: mBank S.A. rachunek nr 38 1140 1010 0000 2813 5700 1001

Lokalizacja biura rachunkowego: