Doradztwo

Służymy Państwu doradztwem w zakresie organizacji oraz poprawy efektywności prowadzonej działalności gospodarczej, jak również oferujemy opracowanie analiz ekonomicznych i finansowych na różne potrzeby.

CONTROLLING

Pomagamy zwiększyć efektywność firm poprzez przeprowadzanie analizy ich działalności oraz projektowanie dostosowanych do skali i zakresu działalności systemów zarządczych wspomagających podejmowanie decyzji.

ANALIZY I EKSPERTYZY

Dostarczamy rzetelnej i kompleksowej informacji pomagając przedsiębiorcom szybko reagować na wyzwania zmieniającej się gospodarki.

ZAKŁADANIE
I REJESTRACJA SPÓŁEK

Oferujemy usługę założenia i rejestracji spółki zarówno w procedurze tradycyjnej jak i uproszczonej.